arts-engine.org.uk logo
Sul 27 Mai 2018

Polisi Preifatrwydd

Rydym wedi ymrwymo i ddiogelu eich preifatrwydd. Ni fyddwn yn defnyddio'r wybodaeth a gasglwn amdanoch chi mewn modd cyfreithlon (yn unol â Deddf Diogelu Data 1998).

Ni fyddwn yn anfon e-bost atoch yn y dyfodol oni bai eich bod wedi cytuno i hyn.
Ni fydd y wybodaeth a gasglwn yn cael ei defnyddio ond gan weinyddwyr y prosiect, oni bai eich bod yn dewis iddi fod ar gael i'r cyhoedd ei gweld.

Ymhlith y mathau o wybodaeth y byddwn yn ei chasglu amdanoch fydd:

  • eich enw
  • cyfeiriad
  • cyfeiriad e-bost

Byddwn yn casglu'r wybodaweth yma pan fyddwch yn teipio eich enw, eich cyfeiriad a/neu cyfeiriad e-bost ar y wefan. Ni fyddwn yn casglu gwybodaeth sensitif amdanoch chi heb ganiatâd eglur gennych.

Byddwn yn ceisio diweddaru'r wybodaeth sydd gennym amdanoch. Gallwch weld y wybodaeth sydd gennym amdanoch trwy glicio ar golygu eich manylion.

Byddwn yn cadw'r wybodaeth bersonol sydd gennym yn unol â'n polisi diogelwch mewnol a'r gyfraith.

Os ydym yn bwriadu trosglwyddo'ch gwybodaeth y tu allan i'r EEA (yr Ardal Economaidd Ewrpeaidd), byddwn yn sicrhau ein bod yn gofyn am eich caniatâd yn gyntaf.

Mae'n bosibl y byddwn yn defnyddio technoleg fel "cwcis" i fonitro defnyddwyr y wefan, er mwyn gwybod pa rannau penodol o'r wefan y byddwch yn eu defnyddio yn aml neu'n llai aml, a pha mor aml y byddwch defnyddio'r wefan. Darnau o ddata sy'n cael ei storio ar ddisg galed y defnyddiwr yw "cwci". Mae'n cynnwys gwybodaeth am y defnyddiw, nid yw wedi'i gysylltu ag unrhyw fanylion personol ar ein gwefan. Mae'n bosibl y byddwch yn gallu addasu eich porwr i atal hyn rhag digwydd, a gallu parhau i ddefnyddio ein gwefan.

search

 
Chwilio trwy'r safle cyfan
categori hwn
 

arts-engine shortlist

  • Defnyddio'r Rhestr Fer Mudiadau i greu .....
 

recently viewed photos & artists

Nid ydych wedi edrych ar unrhyw fudiadau eto

 
© 2009 arts-engine.org.uk, all rights reserved | website design: trimast systems limited
Cyngor Sir Powys County CouncilCyngor Ceifyddydau Cymru | Arts Council of Wales